Để tải mẫu IOM Personal History Form, xin vui lòng bấm vào đây.
Lưu ý: Để xem được IOM Personal History Form, phải có Adobe Reader.

Các vị trí đang tuyển

Vị trí Nơi làm việc Cấp bậc Ngày hết hạn
Social and Behaviour Change Communications Monitoring Specialist Ha Noi, Viet Nam Consultancy Contract 31 March 2023
Medical Assistant Ha Noi, Viet Nam General Service Staff 31 March 2023
Nurse Ha Noi, Viet Nam General Service Staff 31 March 2023
National Migration Health Consultant Ha Noi, Viet Nam Consultancy Contract 30 March 2023
National Consultant in CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) Ha Noi, Viet Nam Consultancy Contract 09 April 2023

Cơ hội việc làm toàn cầu

IOM thực hiện tuyển dụng công bằng và tìm kiếm những người có chuyên môn và tận tâm, với những kỹ năng đa dạng trong lĩnh vực di cư. Nhân viên IOM làm việc trong môi trường đa văn hoá, nơi mà sự đa dạng và nhạy cảm về văn hoá được coi trọng.

Đọc thêm