Trở thành nhân viên của IOM đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về tính hiệu quả, năng lực trong công việc và lòng chính trực. Là một tổ chức quốc tế với sứ mệnh toàn cầu, IOM luôn hướng đến việc giữ vững sự cân bằng về mặt địa lý cho các thành viên của mình. Do đó, mục tiêu của công tác tuyển dụng nhắm vào, nhưng không nhất thiết phải giới hạn trong, công dân của các nước thành viên. IOM trao cơ hội công bằng cho mọi ứng viên và luôn tìm kiếm những chuyên viên với nhiều kỹ năng trong lĩnh vực di cư. Nhân viên IOM được làm việc trong môi trường đa văn hóa, trong đó tính đa dạng và nhạy cảm về văn hóa được đánh giá rất cao.

Để tải mẫu IOM Personal History Form, xin vui lòng bấm vào đây.
Lưu ý: Để xem được IOM Personal History Form, phải có Adobe Reader.

Các vị trí đang tuyển

Vị trí Trụ sở làm việc Cấp bậc Ngày hết hạn
Consultant for the development, pilot and roll-out of the safe migration index Ha Noi, Viet Nam   11/09/2022
National Communications Officer Ha Noi, Viet Nam NOA 30/08/2022
Nurse Ha Noi, Viet Nam G4 06/09/2022

Cơ hội việc làm toàn cầu

IOM thực hiện tuyển dụng công bằng và tìm kiếm những người có chuyên môn và tận tâm, với những kỹ năng đa dạng trong lĩnh vực di cư. Nhân viên IOM làm việc trong môi trường đa văn hoá, nơi mà sự đa dạng và nhạy cảm về văn hoá được coi trọng.

Đọc thêm