To Download the complete IOM Personal History form, please click here.
Note: In order to view the IOM Personal History form, you must have Adobe Reader

List of Vacancies

Vacancy Duty Station Grade Closing Date
Consultancy for conducting a study on disaster-induced planned relocations in the context of climate change Ha Noi, Viet Nam Consultancy Contract 02 June 2024
Public Health Consultant to Develop a Migrant-Friendly Handbook for Vietnamese internal migrant workers Ha Noi, Viet Nam Consultancy Contract 28 May 2024
Consultancy for Monitoring and Evaluation (M&E) support and Youth - engagement for the Tackling Modern Slavery (TMSV) in Viet Nam Ha Noi Consultancy Contract 24 May 2024

Cơ hội việc làm toàn cầu

IOM thực hiện tuyển dụng công bằng và tìm kiếm những người có chuyên môn và tận tâm, với những kỹ năng đa dạng trong lĩnh vực di cư. Nhân viên IOM làm việc trong môi trường đa văn hoá, nơi mà sự đa dạng và nhạy cảm về văn hoá được coi trọng.

Đọc thêm