Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) là tổ chức liên chính phủ hàng đầu trong nỗ lực thúc đẩy di cư an toàn, nhân đạo và có trật tự vì lợi ích của tất cả mọi người, có mặt tại hơn 100 nước, hỗ trợ 175 nước thành viên nhằm cải thiện việc quản lý di cư. Năm 2019, IOM hỗ trợ 30 triệu người, trong đó có 23 triệu người đang dịch chuyển (bao gồm người lánh nạn trong nước, người di cư và người tị nạn), cùng 7 triệu người tại các cộng đồng chủ nhà.

IOM tận tuỵ vì mục tiêu thúc đẩy di cư an toàn, nhân đạo và có trật tự vì lợi ích của tất cả mọi người, thông qua việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho các chính phủ và người di cư.

IOM hỗ trợ quản lý di cư an toàn và có trật tự nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm các giải pháp thiết thực cho các vấn đề di cư và hỗ trợ nhân đạo cho người di cư, dù họ là người tị nạn, người lánh nạn, hay những người tha hương khác. Hiến chương IOM thừa nhận mối liên hệ giữa di cư và sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá, cũng như quyền tự do đi lại của mỗi người.

IOM hoạt động trong 4 lĩnh vực chính của quản lý di cư: di cư và phát triển, tạo điều kiện cho di cư, quy định về di cư, và giải quyết di cư cưỡng bức. Các hoạt động xuyên suốt bao gồm thúc đẩy luật di cư quốc tế, tranh biện và hướng dẫn chính sách, bảo vệ quyền của người di cư, sức khoẻ di cư, và khía cạnh giới trong di cư.

Tại Việt Nam, IOM hợp tác chặt chẽ với các đối tác chính phủ, liên chính phủ và phi chính phủ.