Tổ chức Di cư Quốc tế IOM mời bạn cùng tham gia và đồng hành trong những sáng kiến chung nhằm mang lại những lợi ích từ di cư cho tất cả mọi người.

Mỗi người đều đóng vai trò quan trọng để di cư thực sự có lợi cho tất cả, bao gồm cả người di cư, cộng đồng gốc, nơi quá cảnh và cộng đồng tiếp nhận.  

Di cư gây ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi tất cả các lĩnh vực của phát triển bền vững. Điều tiết di cư là một nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của Chương trình Nghị sự 2030 và 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Cơ hội việc làm

Trở thành một thành viên của đội ngũ IOM đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về tính hiệu quả, năng lực và sự chính trực. IOM cũng đặt mục tiêu duy trì sự cân đối về địa lý một cách công bằng trong đội ngũ nhân viên. Do đó, hoạt động tuyển dụng của chúng tôi thường nhắm đến, nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn bởi, công dân các nước thành viên. IOM thực hiện tuyển dụng công bằng và tìm kiếm những người có chuyên môn và tận tâm, với những kỹ năng đa dạng trong lĩnh vực di cư. Nhân viên IOM làm việc trong môi trường đa văn hoá, nơi mà sự đa dạng và nhạy cảm về văn hoá được coi trọng.

Đọc thêm

Làm việc cùng chúng tôi: Cung cấp hàng hoá và dịch vụ

Một yếu tố quan trọng làm nên vị thế của IOM với các nước thành viên và các nhà tài trợ là sự giám sát cẩn thận đối với những nguồn quỹ được uỷ thác. Trong bối cảnh IOM tiếp tục đẩy mạnh những ứng phó với hàng loạt thách thức của di cư toàn cầu, nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ cũng liên tục gia tăng. Chúng tôi áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tất cả các giao dịch mua bán và lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ dựa trên những chính sách và tiêu chí mà tổ chức đề ra.

Đọc thêm