Một yếu tố quan trọng làm nên vị thế của IOM với các nước thành viên và các nhà tài trợ là sự giám sát cẩn thận đối với những nguồn quỹ được uỷ thác. Trong bối cảnh IOM tiếp tục đẩy mạnh những ứng phó với hàng loạt thách thức của di cư toàn cầu, nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ cũng liên tục gia tăng.

Trang web này, cùng với các các thông báo mời thầu toàn cầu, cung cấp thông tin về các cơ hội cho các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ.

Các thông báo mời thầu hiện nay

Thông báo mời thầu Số thông báo mời thầu Ngày dự kiến bắt đầu công việc
Updated Schedule of Requirements and Q&A for Provision of Construction service for IOM Vietnam    
Bid submission extension and Private pre-bid conference schedule for Provision of construction service for IOM Vietnam    
Bid submission extension & IOM's Responses for Vendor's Questions/Clarification for Provision of Construction services for IOM Vietnam   06 February 2024
INVITATION TO BID (ITB) - Request for Quotation for Provision of Construction services for IOM Viet Nam ITB 2024-01 01 April 2024
CREST Project Annual Audit P03/2023  
External Final Evaluation of the IOM Remediation Fund P03/2023  
Services for Development Of The Theory Of Change For The Migration, Business And Human Rights (Mbhr) Asia Programme P02/2023  
Services for Final evaluation of Enhancing corporate responsibility in eliminating slavery and Trafficking in Asia (CREST) project IOMHCMC01/2022  
Research: Assessment of Socio-Economic Impacts of Covid-19 on Vietnamese Returned International Migrant Workers IOMHN/PN/2021/003

16 January 2022

Developing Financial Literary Outreach Curriculum and Training of Trainer’s (ToT) Manual to improve migrant workers financial planning and debt management towards financial resilience P01/2023  
Gender specialist for IOM’s Migration, Business and Human Rights programme in Asia    

Các thông báo mời thầu toàn cầu

Nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ của IOM rất đa dạng. IOM đề cao những đơn vị cung cấp hàng hoá và dịch vụ có chất lượng, đảm bảo tiến độ bàn giao và đề xuất những điều khoản thanh toán phù hợp.

Đọc thêm