Một yếu tố quan trọng làm nên vị thế của IOM với các nước thành viên và các nhà tài trợ là sự giám sát cẩn thận đối với những nguồn quỹ được uỷ thác. Trong bối cảnh IOM tiếp tục đẩy mạnh những ứng phó với hàng loạt thách thức của di cư toàn cầu, nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ cũng liên tục gia tăng.

Trang web này, cùng với các các thông báo mời thầu toàn cầu, cung cấp thông tin về các cơ hội cho các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ.

Các thông báo mời thầu hiện nay

Thông báo mời thầu Số thông báo mời thầu Ngày dự kiến bắt đầu công việc
Media Agency (Migration Health)   July 2022
Services for Final evaluation of Enhancing corporate responsibility in eliminating slavery and Trafficking in Asia (CREST) project IOMHCMC01/2022  
Announcement for Media Services Proposal for IOM Viet Nam   08 April 2022
Research: Assessment of Socio-Economic Impacts of Covid-19 on Vietnamese Returned International Migrant Workers IOMHN/PN/2021/003 16 January 2022

Các thông báo mời thầu toàn cầu

Nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ của IOM rất đa dạng. IOM đề cao những đơn vị cung cấp hàng hoá và dịch vụ có chất lượng, đảm bảo tiến độ bàn giao và đề xuất những điều khoản thanh toán phù hợp.

Đọc thêm