Đại dịch COVID-19 không chỉ là một khủng hoảng y tế toàn cầu với hạn chế đi lại, mà còn là cuộc khủng hoảng kinh tế- xã hội, ảnh hưởng tới những người dễ tổn thương nhất, bao gồm người lao động di cư và gia đình họ. IOM Việt Nam đang theo dõi việc đi lại qua biên giới và hỗ trợ người di cư cùng Chính phủ Việt Nam. IOM Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về tình hình ứng phó với đại dịch liên quan tới lĩnh vực di cư.

Police

360

Cán bộ cửa khẩu
được tập huấn

Cross

372,400

Mặt nạ, găng tay,
và các đồ bảo hộ cá nhân

People

4,616

Người được định
hướng về Di cư an toàn

Question

492

Người được hỗ trợ
bảo vệ

Tóm tắt các hoạt động ứng phó với COVID-19

  • Quan hệ đối tác và điều phối
  • Theo dõi tác động của việc di động
  • Trao đổi thông tin về rủi ro và kết nối cộng đồng
  • Điểm xuất nhập cảnh
  • Dự phòng và kiểm soát truyền nhiễm
  • Bảo vệ
  • Giải quyết tác động kinh tế - xã hội của khủng hoảng