IOM hỗ trợ các chương trình di cư hợp pháp và có tổ chức và hoàn thiện các quy trình di dư có sẵn để giúp cho việc di cư ngày càng dễ dàng, hiệu quả và đáng tin cho di dân và của chính phủ nước tiếp nhận. Các dịch vụ này được thiết kế phù hợp với nhu cầu đặc trưng của từng chương trình và được cung cấp theo từng giai đoạn: thông tin và nộp hồ sơ, phỏng vấn và xét duyệt và sau khi xét duyệt. IOM cũng cung cấp các dịch vụ này cho chuyên gia đi dự hội nghị quốc tế, du học sinh, và gia đình của họ trong một số trường hợp. Một nét đặc biệt quan trọng khác nữa trong quy trình hỗ trợ di cư vào nước sắp đến là chương trình hướng dẫn tiền xuất cảnh và hội nhập văn hóa. Di dân càng đuợc chuẩn bị kỹ và các kỳ vọng của họ càng thực tế chừng nào thì việc định cư ở nơi quốc gia mới càng dễ dàng và nhanh chóng. Di dân càng hội nhập nhanh chóng thì quốc gia tiếp nhận càng giảm bớt chi phí, đặc biệt là các chi phí về dịch vụ xã hội.

Cũng với nội dung trên, theo yêu cầu của chính phủ nước tiếp nhận, IOM đánh giá sức khỏe trước khi xuât cảnh cho những người được xét duyệt định cư. Dịch vụ y tế này nhằm giảm thiểu và quản lý các vấn đề sức khỏe cộng đồng ở nước tiếp nhận, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập của di dân thông qua việc phát hiện và xử lý bệnh có hiệu quả kinh tế đồng thời cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của di dân cho chính phủ. Bên cạnh việc điều trị trên qui mô lớn các bệnh phổ biến như sốt rét hay nhiễm ký sinh trùng, IOM còn điều trị bệnh lao và một số bệnh lây truyền qua đường tình dục cho di dân. Ngoài ra di dân còn được yêu cầu tiêm ngừa một số bệnh và đuợc tư vấn trước và sau khi thử HIV. Di dân đi theo chương trình của IOM được khám sức khỏe trước chuyến bay để bảo đảm rằng họ đủ tiêu chuẩn bay. Những di dân cần hỗ trợ y tế trong khi bay sẽ được IOM sắp xếp dịch vụ hộ tống y tế.