IOM Việt Nam cung cấp hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di cư theo các chương trình di cư có tổ chức và hợp pháp, đồng thời cải thiện các quy trình hiện có để chúng dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn cho cả người di cư và các chính phủ. IOM Việt Nam hỗ trợ trong các công việc sau:

  • Hỗ trợ làm hồ sơ xin nhập cư
  • Hỗ trợ di chuyển
  • Sinh trắc học
  • Hòa nhập khi di cư