Thời gian: Kể từ 1990

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Được sự hỗ trợ của ba cơ quan đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh – Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur và Trung Tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế - IOM đã cung cấp đào tạo và các thiết bị kỹ thuật sau:

  • Máy DNA Gen Probe cho Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Máy ly tâm lạnh cho Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Máy BACTEC 460 dùng nuôi cấy vi khuẩn lao cho Viện Pasteur
  • Máy phát điện va máy làm lạnh chuyên dùng cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế

Thông qua chuyên gia quốc tế, IOM hỗ trợ đào tạo về cấy đờm tìm vi khuẩn lao và kháng sinh đồ thuốc lao, quản lý bảo đảm chất lượng thực hiện mẫu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur và qua kết quả của những nỗ lực liên tục này, góp phần vào việc xây dựng năng lực trong lĩnh vực y tế tại thành phố Hồ Chí Minh.