Với bộ phận Sức khoẻ Di cư (MHD), IOM phát triển các chương trình y tế dự phòng và y tế điều trị toàn diện, đảm bảo mang lại lợi ích, dễ tiếp cận và công bằng cho người di cư và những nhóm dân số đang dịch chuyển. Đáp ứng nhu cầu của cả người di cư và các nước thành viên, bộ phận MHD, phối hợp cùng các đối tác, chung tay vì sức khoẻ thể chất, tinh thần và phúc lợi xã hội của người di cư, giúp họ và cộng đồng chủ nhà đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Việt Nam, đánh giá sức khoẻ di cư là một trong những dịch vụ quản lý di cư lâu năm nhất do IOM cung cấp. Khám sức khoẻ di cư góp phần vào việc phát hiện và điều trị sớm những tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại, giúp đi lại an toàn hơn và phòng ngừa những tình huống sức khoẻ xấu cả trong quá trình di chuyển lẫn khi đến cộng đồng tiếp nhận. Việc đánh giá cũng bảo vệ sức khoẻ của cả người di cư và cộng đồng chủ nhà, giảm bớt nhu cầu cho dịch vụ y tế và xã hội trong nước.

Chương trình khám sức khoẻ di cư của IOM Việt Nam đã có những bước tiến lớn kể từ khi bắt đầu vào năm 1987. Năm 2020, chương trình này đã hỗ trợ cho hơn 19.000 người di cư, đánh giá tình trạng sức khoẻ thể chất và tinh thần của họ trước khi khởi hành đến Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Vương quốc Anh và Malaysia, vì mục đích tái định cư, việc làm quốc tế, tham gia vào các chương trình hỗ trợ di cư đặc biệt, hoặc phục vụ việc xin thị thực tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Các dự án đang diễn ra
Dự án đã hoàn thành
Ấn bản