Tin tức
Local

Trưởng văn phòng IOM tại Tp.HCM giao lưu với các em học sinh trường Quốc tế Tp. HCM (ISHCMC)

Vào ngày 10/09/2018, ông Mark Brown - Đại diện văn phòng IOM tại thành phố Hồ Chí Minh - đã nhận lời mời tới trường Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh (ISHCMC) để giao lưu với các em học sinh tại đây. Các học sinh tham dự bao gồm các em học sinh lớp 8 (13-14 tuổi) và học sinh lớp 11 (16-17 tuổi) đang học di cư, mua bán người, người tị nạn (đặc biệt là Syria và Rohigya), và Liên Hợp Quốc.

Ông Mark Brown đã trình bày và tạo cơ hội cho các em học sinh thảo luận về tất cả các chủ đề trên, đưa ra ví dụ từ các hoạt động của IOM Việt Nam và từ kinh nghiệm trước đây của ông ở Trung Đông và Liên Xô. Các em học sinh đã thể hiện sự quan tâm và nhiệt tình thảo luận các vấn đề được đưa ra.

Mark Brown nói chuyện với sinh viên

Mark Brown nói chuyện với sinh viên