Nghiên cứu về Lái xe tải và Y tế công cộng

Thời gian: Tháng 4 năm 2006 – Tháng 6 năm 2006

Địa điểm: Hành lang giao thông Bắc, Trung, Nam

Dư cư và di biến động ở Tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng đang ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng của quần thể dân di biến động. Ở Việt Nam, các tỉnh có tỉ lệ HIV, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và các mối lo ngại sức khoẻ cộng đồng cao nhất đồng thời cũng có mức độ di biến động cao nhất. Tách rời khỏi sự hỗ trợ đỡ của gia đình, những tiêu chuẩn và kỳ vọng của xã hội, người di biến động và di cư đặc biệt dễ tổn thương đối với ma tuý, hành vi tình dục rủi ro, và bị bóc lột tình dục, và có thể có nhiều vấn đề về sức khoẻ sinh sản mà không có được tiếp cận đầy đủ tới các dịch vụ y tế. Uỷ ban Kinh tế và Xã hội Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (UNESCAP) đã thiết kế một dự án nhằm giải quyết những nhu cầu của người lao động trong ngành vận tải với mục tiêu dài hạn là cải thiện sức khoẻ của lái xe đường dài trong Tiểu vùng Sông Mêkông mở rộng. IOM đã hỗ trợ nghiên cứu này của UNESCAP để đạt được những kết quả sau:

  • Xác định các nhân tố nguy cơ chính liên quan đến sức khoẻ cộng đồng và truyền nhiễm HIV trong giới lái xe tải;
  • Xác định các hoạt động sức khoẻ cộng đồng thực tế nhất cho lái xe tải và xác định những rào cản đối với việc sử dụng bao cao su;
  • Xác định những dịch vụ chăm sóc y tế hiện có mà giới lái xe tải sử dụng, bao gồm cả những dịch vụ xét nghiệm các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và HIV, và xác định hành vi tìm kiếm dịch vụ sức khoẻ của lái xe;
  • Xác định mạng lưới hệ xã hội giữa những người lái xe tải và cộng đồng địa phương dọc theo những tuyến đường vận tải chính;
  • Ước tính số lượng lái xe vận tải dọc tuyến đường vận tải chính.