Thông qua bộ phận Bảo vệ và Hỗ trợ Người di cư (MPA), IOM hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu, cũng như thúc đẩy và bảo vệ quyền của người di cư. Bộ phận MPA hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng tiếp cận và thực hiện các quyền lợi của họ, đồng thời hỗ trợ các chính phủ trong nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực hiện các quyền này, từ đó đóng góp vào việc quản lý dựa trên các tiêu chuẩn và thực hành quốc tế.

Các hoạt động của bộ phận Bảo vệ và Hỗ trợ Người di cư nhằm mục tiêu giảm thiểu nguy cơ cho những cá nhân trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, đặc biệt những người là nạn nhân của lạm dụng, bóc lột, bạo lực, bỏ rơi. Hoạt động của MPA hướng đến việc giải quyết những đe doạ và tính dễ bị tổn thương, đồng thời nâng cao năng lực của các cá nhân, cộng đồng, và những cơ quan có trách nhiệm trong việc thúc đẩy quyền của người di cư. Phối hợp với các bên liên quan khác, MPA làm việc dựa trên 6 lĩnh vực chính: hỗ trợ trực tiếp; tập huấn và nâng cao năng lực; dữ liệu, nghiên cứu và học tập; hội nghị và đối thoại; truyền thông và vận động chính sách; cũng như cung cấp các hướng dẫn chuyên đề.

IOM bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987.

 

Dự án

Hỗ trợ đi lại cho người di cư

Thời gian: Đang triển khai

Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

IOM cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và uy tín về đi lại cho những người di cư chưa từng đi máy bay hoặc chưa từng đi ra nước ngoài, bao gồm cả việc hộ tống đối với những trường hợp đang có vấn đề về sức khỏe, những người di cư cao tuổi và trẻ nhỏ không có người lớn đi cùng.

Trong nhiều trường hợp, IOM cung cấp sự trợ giúp tại sân bay nơi khởi hành, nơi quá cảnh và nơi nhập cảnh của nước đến.

Sự hỗ trợ của IOM tại điểm đến đặc biệt hữu ích đối với những người di cư mới, tạo thuận lới cho việc tiến hành xuôn sẻ các thủ tục tại các điểm kiểm tra hải quan và nhập cảnh.

Hỗ trợ các Hoạt động Định cư Nhân đạo của Chính phủ Hoa Kỳ

Thời gian: Đang triển khai

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ, IOM thực hiện các đánh giá sức khỏe đươc chính phủ ủy quyền và cung cấp sự hỗ trợ đi lại cho những người Việt Nam được chấp thuận định cư tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ hoạt động này.

Dự án đã hoàn thành